ADVOKAT EINAR EDIN MNA

Et advokatfirma spesialisert på fast eiendom

Arv og skifte

Eiendom

Drift

T: 928 90 000
edin@edin.no

Om Advokat Einar Edin MNA

Advokat Einar Edin MNA er et advokatfirma spesialisert på fast eiendom. Vi har lang erfaring innen rettsområdene med kontaktflate til eiendom, og bistår både privatpersoner og næringsdrivende på alle stadier i prosessen fra anskaffelse til utvikling, drift og salg av eiendom.

Etter over 25 år i eiendomsbransjen har vi opparbeidet betydelig bransjeforståelse og innsikt i den kommersielle siden av eiendomsinvestering og –utvikling. Det er viktig for oss å tilby kostnadseffektive tjenester og vi vektlegger fleksibilitet og skreddersydde løsninger for våre kunder.

E-postedin@edin.no
Mobil: 928 90 000

Eiendomsmegling

Kjøp og salg av eiendom er en stor avgjørelse for oss alle. Vi er opptatt av å gi god og personlig oppfølging slik at du kan føle deg trygg på at oppdraget blir gjennomført på best mulig måte.

Advokat Einar Edin har omsatt eiendom i Oslo og omegn i over 25 år. Vi har gjennom årene opparbeidet solid erfaring og kunnskap om eiendomsmarkedet.

Vår virksomhet er tilsluttet Reklamasjonsnemda for Eiendomsmeglingstjenester. Nemden behandler tvister mellom foretak eller advokat som driver eiendomsmegling og selger, kjøper eller øvrige interessenter om de objekter foretaket/advokaten formidler og om oppdragstakers plikter etter eiendomsmeglingsloven.

Advokattjenester

Arv og skifte

Eiendom er ofte en del av formuesmassen som skal deles ved arv eller skifte. Vi kan bistå i hele prosessen fra salg av eiendommen til gjennomføring av skifteoppgjøret.

Drift

Som ledd i vårt arbeid med fast eiendom tilbyr vi også forretningsførsel. Edin Eiendomsservice AS er et autorisert regnskapsfirma som tilbyr forretningsførsel av sameier og næringseiendom.
Vi besørger utleie og fremleie av bolig og næringslokaler, og gjennomfører fravikelse og tvangsinndrivelse der det er nødvendig.

Fast eiendoms rettsforhold / transaksjoner

Vi har betydelig erfaring med rådgivning ved eiendomstransaksjoner. Vi bistår i forhandlinger og kan delta i alle steg i prosessen frem mot kontraktsinngåelse. Vi utfører due diligence og tilrettelegger ved kjøp og salg av eiendommer og eiendomsselskaper. Videre kan vi bistå i de fleste problemstillinger som dukker opp i tilknytning til fast eiendom.

Vi utfører også praktiske oppgaver slik som tinglysing og seksjonering.

OPPDRAGSVILKÅR
T: 928 90 000
edin@edin.no

Edin Eiendomsservice

Som et ledd i vårt arbeid med fast eiendom tilbyr vi også forretningsførsel. Edin Eiendomsservice AS er et autorisert regnskapsførerfirma som tilbyr forretningsførsel av borettslag, eierseksjonssameier, boligaksjeselskaper og næringseiendom.

Kontaktperson: Anita Juell
T:  24 11 54 54
M: 920 24 478
juell@edin.no

Løvenskioldsgate 26, 0260 OSLO,
Tlf: 24 11 54 54,
Mobil: 928 90 000
Mail: edin@edin.no

Kontakt oss
Løvenskioldsgate 26, 0260 OSLO,
Tlf: 24 11 54 54,
Mobil: 928 90 000
Mail: edin@edin.no